Spisová značka 2/2019/NZ
Oblast práva Detence - zdravotnická zařízení
Věc psychiatrické nemocnice
Forma zjištění ochránce Zpráva z návštěvy zařízení - § 21a
Výsledek šetření Špatné zacházení nezjištěno
Vztah k českým právním předpisům 104/1991 Sb., čl. 12 odst. 1
209/1992 Sb., čl. 3, čl. 5, čl. 8
2/1993 Sb., čl. 7 odst. 2, čl. 10 odst. 1, čl. 10 odst. 2
372/2011 Sb., § 28 odst. 3 písm. a), § 28 odst. 3 písm. k), § 39 odst. 1 písm. f), § 39 odst. 2 písm. a), § 39 odst. 2 písm. b), § 39 odst. 2 písm. c), § 39 odst. 3 písm. a), § 39 odst. 3 písm. c), § 39 odst. 4, § 45 odst. 1, § 93
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 02. 01. 2019
Datum vydání 09. 08. 2019
Heslář detence - neklidová medikace; detence - použití omezovacích prostředků
Časová osa případu
Sp. zn. 2/2019/NZ

Právní věty

I. Z práva dítěte na ochranu před špatným zacházením (podle čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) vyplývá, že zásadně nemá být hospitalizováno společně s dospělými, a pokud je hospitalizace na jednom oddělení nevyhnutelná, pak je zranitelnost dítěte důvodem pro preventivní opatření a zvýšenou bdělost personálu vůči náznakům konfliktů či zneužívání mezi pacienty. II. Z práva dítěte vyjadřovat se k zamýšleným zdravotním službám a podle okolností také poskytovat souhlas nebo zamýšlené služby odmítnout (§ 35 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) vyplývá, že také v souvislosti s psychiatrickou hospitalizací a péčí musí být poskytovatel připraven poskytovat dítěti informace a zjišťovat a zohledňovat jeho názor. III. Z práva pacienta (i dětského) na soukromí [§ 28 odst. 3 písm. a) zákona o zdravotních službách] vyplývá, že důvěrná komunikace mezi pacientem a terapeutickým týmem (typicky vizita) musí být prováděna v podmínkách zajišťujících diskrétnost; tomu nevyhovuje vizita prováděná po ložnicích za přítomnosti jiných pacientů.

Text dokumentu

Sp. zn.: 2/2019/NZ/MLU KVOP-36363/2019 Datum: 9. srpna 2019 Dětské oddělení Psychiatrické kliniky FN Brno Zpráva z návštěvy zařízení Obsah Úvodní informace Shrnutí Zjištění a doporučení ochránkyně 1.Bezpečí pro pacienty i personál 2.Pojistky v průběhu hospitalizace 3.Personální zajištění 4.Materiální podmínky 5.Terapie 6.Režim a pravidla 7.Používání omezovacích prostředků Přehled opatření k nápravě